logo
ČOV

8.4.2014

               

    

Od června 2015 byl zahájen trvalý provoz ČOV Násedlovice. Jelikož informací není nikdy dost, tak bychom vám také chtěli připomenout, co je možné do kanalizace vlastně vypouštět.

Kanalizace je určena pro komunální a průmyslovou odpadní vodu a je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět. Není však určena pro jakékoliv odpady, které nepatří do odpadních vod (ať se již jedná o tuhé či kapalné látky). To, jaké odpady lze vypouštět do kanalizace, určuje tzv. Kanalizační řád.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizační sítě a ČOV. Jakékoliv napojování na veřejnou kanalizaci je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele veřejné kanalizace. Toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již k žádosti o povolení přípojky, respektive povolení vlastní stavby.

K žádosti o kanalizační přípojku doloží žadatel kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod – to není požadováno u staveb pro bydlení. V tomto článku bychom vám rádi primárně vyjmenovali základní látky, jež do kanalizace nepatří.

Josef Lojan, místostarosta obce

8.4.2014 8.4.2014 8.4.2014

8.4.2014 8.4.2014 8.4.2014

 

OÚ Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36  NÁSEDLOVICE

Kontakt: 
518 631 428   

Úřední hodiny: 
Pondělí-pátek 8:00-12:00 hod. 13:00-16:30 hod.


Pracovník firmy Montgas Hodonín
více
Společnost ABB
více
Francouzská firma LISI AUTOMOTIVE FORM
více
MUDr. Macek oznamuje,
více
Upozorňujeme občany,
více
Oznamujeme,
více
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství
více
Recyklační plocha v Uhřicích Janově Dvoře
více
Zubní ambulance Dambořice a Žarošice
více
Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a. s. Ratíškovice
více
Výlukový jízdní řád od 22.6. do 31.10.2017
více
Veřejná vyhláška - uzavírka 30.6.-2.7.2017
více
Farní pouť 1.5.2017
více
Rozpis úklidu kostela v Násedlovicích 2017
více
První písemná zmínka o Násedlovicích 13.8.1327
více
Zpravodaj 2016
více

Fotografie z Násedlovic


Hlášení místního rozhlasukalendář

Krizport
Náhodný výběr z galerie

rekonstrukce-budovy-ou

Poloha

mapa ČR