logo
ČOV

8.4.2014

               

    

Od června 2015 byl zahájen trvalý provoz ČOV Násedlovice. Jelikož informací není nikdy dost, tak bychom vám také chtěli připomenout, co je možné do kanalizace vlastně vypouštět.

Kanalizace je určena pro komunální a průmyslovou odpadní vodu a je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět. Není však určena pro jakékoliv odpady, které nepatří do odpadních vod (ať se již jedná o tuhé či kapalné látky). To, jaké odpady lze vypouštět do kanalizace, určuje tzv. Kanalizační řád.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizační sítě a ČOV. Jakékoliv napojování na veřejnou kanalizaci je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele veřejné kanalizace. Toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již k žádosti o povolení přípojky, respektive povolení vlastní stavby.

K žádosti o kanalizační přípojku doloží žadatel kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod – to není požadováno u staveb pro bydlení. V tomto článku bychom vám rádi primárně vyjmenovali základní látky, jež do kanalizace nepatří.

Josef Lojan, místostarosta obce

8.4.2014 8.4.2014 8.4.2014

8.4.2014 8.4.2014 8.4.2014

 

OÚ Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36  NÁSEDLOVICE

Kontakt: 
518 631 428   

Úřední hodiny: 
Pondělí-pátek 8:00-12:00 hod. 13:00-16:30 hod.


JUDr. Vodičková
více
Firma Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.
více
MUDr. Berka
více
Program TJ Moravia na neděli 20.8.2017
více
Vinařství SPIELBERG
více
Drůbežárna Prace
více
Kominík Marek Trávník
více
Košt piva
více
MUDr. Macek
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o doručení návrhu č.1 Územního plánu Násedlovice
více
ČR - SPÚ Nabídka pozemků k pronájmu
více
Rozpis utkání TJ Moravia Násedlovice na podzim 2017
více
Hejtman Jihomoravského kraje
více
Výlukový jízdní řád od 22.6. do 31.10.2017
více
Farní pouť 1.5.2017
více
Rozpis úklidu kostela v Násedlovicích 2017
více
První písemná zmínka o Násedlovicích 13.8.1327
více
Zpravodaj 2016
více

Fotografie z Násedlovic


Hlášení místního rozhlasukalendář

Krizport
Náhodný výběr z galerie

beseda-pro-duchodce

Poloha

mapa ČR