logo
ČOV

8.4.2014

               

    

Od června 2015 byl zahájen trvalý provoz ČOV Násedlovice. Jelikož informací není nikdy dost, tak bychom vám také chtěli připomenout, co je možné do kanalizace vlastně vypouštět.

Kanalizace je určena pro komunální a průmyslovou odpadní vodu a je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět. Není však určena pro jakékoliv odpady, které nepatří do odpadních vod (ať se již jedná o tuhé či kapalné látky). To, jaké odpady lze vypouštět do kanalizace, určuje tzv. Kanalizační řád.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizační sítě a ČOV. Jakékoliv napojování na veřejnou kanalizaci je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele veřejné kanalizace. Toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již k žádosti o povolení přípojky, respektive povolení vlastní stavby.

K žádosti o kanalizační přípojku doloží žadatel kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod – to není požadováno u staveb pro bydlení. V tomto článku bychom vám rádi primárně vyjmenovali základní látky, jež do kanalizace nepatří.

Josef Lojan, místostarosta obce

8.4.2014 8.4.2014 8.4.2014

8.4.2014 8.4.2014 8.4.2014

 

OÚ Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36  NÁSEDLOVICE

Kontakt: 
518 631 428   

Úřední hodiny: 
Pondělí-pátek 8:00-12:00 hod. 13:00-16:30 hod.


Oznamujeme
více
Zemas a.s.
více
Zelenina Vitamínka
více
Program TJ Moravia na neděli 30.4.2017
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
více
Drůbežárna Prace
více
Ředitelka MŠ Násedlovice
více
Byly nalezeny brýle,
více
Slet čarodějnic
více
21.3.2017
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Mikroregion Ždánicko
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO-severovýchod
více
Výzva Jan Hanák č.218
více
Konečné stanovisko AOPK Brno k lípám
více
Komunitní plánování pro dlouhodobý strategický rozvojový plán ze dne 23.2.2017
více
20.2.2017
více
Dotazníkové šetření obce Násedlovice pro Program rozvoje obce
více
Odborné stanovisko ve věci posouzení zdravotního stavu lipového stromořadí v Násedlovicích
více
Rozpis úklidu kostela v Násedlovicích 2017
více
Rozpis zápasů na jaro 2017
více
První písemná zmínka o Násedlovicích 13.8.1327
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
více
14.1.2017
více
Rozpočtový výhled 2018-2019
více
Rozpočet mikroregionu Ždánicko 2017
více
Zpravodaj 2016
více
14.12.2016
více
Cenové oznámení VaK Hodonín
více
31.10.2016
více
Znalecký posudek - lípy Chmelínek
více
Informace k novele zákona č.257/2016 Sb. a zákona č.258/2016
více
Otevření 3. etapy cyklostezky
více

Fotografie z Násedlovic


Hlášení místního rozhlasukalendář

Krizport
Náhodný výběr z galerie

detsky-karneval20150302105930

Poloha

mapa ČR