logo
ČOV

8.4.2014

               

    

Od června 2015 byl zahájen trvalý provoz ČOV Násedlovice. Jelikož informací není nikdy dost, tak bychom vám také chtěli připomenout, co je možné do kanalizace vlastně vypouštět.

Kanalizace je určena pro komunální a průmyslovou odpadní vodu a je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět. Není však určena pro jakékoliv odpady, které nepatří do odpadních vod (ať se již jedná o tuhé či kapalné látky). To, jaké odpady lze vypouštět do kanalizace, určuje tzv. Kanalizační řád.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizační sítě a ČOV. Jakékoliv napojování na veřejnou kanalizaci je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele veřejné kanalizace. Toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již k žádosti o povolení přípojky, respektive povolení vlastní stavby.

K žádosti o kanalizační přípojku doloží žadatel kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod – to není požadováno u staveb pro bydlení. V tomto článku bychom vám rádi primárně vyjmenovali základní látky, jež do kanalizace nepatří.

Josef Lojan, místostarosta obce

8.4.2014 8.4.2014 8.4.2014

8.4.2014 8.4.2014 8.4.2014

 

OÚ Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36  NÁSEDLOVICE

Kontakt: 
518 631 428   

Úřední hodiny: 
Pondělí-pátek 8:00-12:00 hod. 13:00-16:30 hod.


TJ Moravia oznamuje program na sobotu 21.4.2018 a neděli 22.4.2018
více
Společnost ZEMAS, a.s.
více
Obracíme se na občany s žádostí o pomoc
více
Oznamujeme občanům,
více
Spolek Aktovka a ZŠ a MŠ Žarošice
více
Veřejná výzva k vyzvednutí písemnosti
více
Turistická asociace Slovácko, z.s.
více
Výstava ke 100.výročí vzniku samostatného státu 1918
více
Obec Uhřice vyhlašuje záměr
více
Tančírna - škola lidových tanců
více
Nebezpečný odpad
více
Rozpis utkání TJ Moravia Násedlovice na jaro 2018
více
Na obecním úřadu
více
Konečné stanovisko AOPK Brno k lípám
více
Plán kulturních akcí na rok 2018
více

Krizport
Náhodný výběr z galerie

prijeti-zaku-devate-tridy-zs-zarosice-u-starosty

Poloha

mapa ČR